Nagrada Ispostavi Mursko Središće
May 16, 2018
Osigurana sredstva iz EU fondova za 2 buduća specijalizanta Hitne u Međimurskoj županiji
June 14, 2018
Nagrada Ispostavi Mursko Središće
May 16, 2018
Osigurana sredstva iz EU fondova za 2 buduća specijalizanta Hitne u Međimurskoj županiji
June 14, 2018

ZAVRŠENA INTERNA RADIONICA DJELATNIKA IHMS-A MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ “EPALS-A”

U svrhu poboljšanja kvalitete rada djelatnika izvanbolničke hitne medicinske službe Međimurske županije, održala se interna radionica sa temom “naprednog održavanja života djece”. Radionica se sastojala od teoretskog i praktičnog djela koji se provodio u 10 manjih grupa djelatnika. U prvom dijelu edukacije djelatnicima su kroz predavanja ponovljena teoretska znanja, a nakon usvojenog teoretskog dijela uvježbane su vještine na realnim scenarijima iz postupaka naprednog održavanja života djece.

Intencija Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije je da se na ovakav i slične načine podigne kvaliteta zdravstvene zaštite hitne medicine naše županije.

Radionice su održane u organizaciji djelatnika ZZHM Međimurkse županije: Lucija Hranilović, dr. med., Goran Madžar, dr. med., Nikola Vršić, bacc.med. techn., Tomislav Braniša, med. techn.

slider

Galerija