[ PRVI LET – HHMS ]
June 3, 2024
Bogatiji smo za pet specijalista prvostupnika u djelatnosti hitne medicine
June 19, 2024
[ PRVI LET – HHMS ]
June 3, 2024
Bogatiji smo za pet specijalista prvostupnika u djelatnosti hitne medicine
June 19, 2024

U sklopu specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva specijalizanti su sudjelovali na edukacijama, radionicama, a prenose iskustva i građanima.

U sklopu programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u Zavodu za hitnu medicinu
Međimurske županije na specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u prvoj grupi su: Jurica
Juričan, mag.med.techn., Nikola Vršić, bacc.med.techn., Romeo Novak, mag.med.techn., Željko Filipan
bacc.med.techn. i Karlo Lesar, bacc.med.techn.. Ukupna vrijednost projekta „Specijalističko usavršavanje
medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“za razdoblje od 19.06. 2023.-19.06.2024.
godine iznosi 188.188,55 EUR.. Sredstva su osigurana u okviru Nacionalnog programa oporavka i
otpornosti, financirana iz fondova Europske unije, a intenzitet EU potpore je 100%.


Proširenju njihovih znanja i iskustva osim na Sveučilištu Sjever gdje se održavala teoretska nastava,
praktičnim radom u ZHM MŽ i Županijskoj bolnici Čakovec zasigurno je i pridonijelo sudjelovanje na 7.
kongresu hitne medicine medicinskih sestara i medicinskih tehničara s međunarodnim sudjelovanjem
koji se održao od 22. do 24. studenog 2023. godine i na 7. kongresu hitne medicine s međunarodnim
sudjelovanjem organizaciji HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu koji se održao od 25. do 28.
travnja 2024. u Puli. Zainteresiranost je bila velika zbog tema i radionica na kongresu koje se direktno
vežu na program specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine.


Specijalizanti Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije sudjelovali su na Unin Connect Weeku.
Tijekom ovog inspirativnog događaja, naši specijalizanti magistri i prvostupnici sestrinstva su imali priliku
razmijeniti znanje, sudjelovati u radionicama i panelima te povezati se s ostalim sudionicima. Ponosni
smo na angažman naših specijalizanata i radujemo se budućim suradnjama i inovacijama koje proizlaze
iz ovog vrijednog iskustva. Hvala Sveučilištu Sjever na prilici za razmjenu ideja i stvaranje novih
mogućnosti.


U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Čakovcu i na javnim mjestima
specijalizanti su provodili edukaciju tehnike oživljavanja BLS-a uz upotrebu AVD-a za građane.
Zainteresiranost su pokazali i učenici Srednje škole Čakovec - smjer medicinska sestra opće
njege/Tehničar opće njege koji su nas posjetili i iskazali zavidno znanje i vještine u provođenju
reanimacije.