Svečano otvaranje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Kotoribi
May 29, 2019
Ponovno visoki plasman ekipe Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije na međunarodnom natjecanju hitnih službi u Sloveniji
January 31, 2020
Svečano otvaranje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Kotoribi
May 29, 2019
Ponovno visoki plasman ekipe Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije na međunarodnom natjecanju hitnih službi u Sloveniji
January 31, 2020

U 11. izdanju časopisa HMS objava o uspjesima naših djelatnika

U novom broju časopisa HMS – Hitna medicinska služba objavljen je članak o dojmovima i zavidnom rezultatu T1 tima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u sastavu Lucija Hranilović, dr. med., Nikola Vršić, bacc. med. techn. i Damir Kečkeš, med. techn. postignutom na XII. natjecanju timova HMS-a „NMP Rogla -Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči“ u Sloveniji.

Više možete pročitati na linku za časopis HMS: