TIJELA ZAVODA


STRUČNO VIJEĆE

Članovi

• Vera Gojković, dr. med., spec. hitne med., Predsjednica Stručnog vijeća,
• Jagoda Rukavina - Janiška, dr. med.,
• Josip Surća, dr. med.,
• Jurica Juričan, mag. med. techn.,
• Nikola Vršić, bacc. med. tech.,
• Željka Plantak, bacc. med. techn.,
• Sandra Knezić, dipl. oec.,
• Damir Tota, vozač.,
• Daniel Vinko, Voditelj Djelatnosti sanitetskog prijevoza.

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Članovi

• Josip Surća, dr. med. - iz redova doktora medicine Zavoda,
• Tasjenka Frčko, dr. med., spec. hitne med. – iz redova doktora medicine Zavoda,
• Petra Jezernik, dr. med. – iz redova doktora medicine Zavoda,
• Jurica Juričan, mag. med. techn. – iz redova medicinskih tehničara i medicinskih sestara Zavoda,
• Željka Plantak, bacc. med. sestra. – iz redova medicinskih tehničara i medicinskih sestara Zavoda,

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Članovi

• Željka Kotorac, dr. med., spec. hitne med.,
• Tasjenka Frčko, dr. med., spec. hitne med.,
• Jagoda Rukavina Janiška, dr. med.,
• Andreja Knežević, mag. pharm. i
• Daša Kerman, dr. med.

ETIČKO POVJERENSTVO

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija sjednicama Upravnog vijeća omogućuje se prisustvovanje jedne osobe (slušanje sjednice bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i odlučivanju), na pisani i obrazloženi Zahtjev, koji se podnosi Upravi Zavoda, a o kojem odlučuje Upravno vijeće Zavoda.“