UPRAVNO VIJEĆE

Članovi

• Drago Starčević, dr. med., spec. opće kirurgije, Predsjednik Upravnog vijeća,
• Ivan Pavlic, dipl. iur.,
• Ksenija Blagus, prof.,
• Vera Gojković, dr. med., spec. hitne med., članica Upravnog vijeća ispred Stručnog vijeća,
• Romeo Novak, mag. med. techn., član Upravnog vijeća ispred Radničkog vijeća.
Godišnje izvješće za 2023. godinu
Godišnje izvješće za 2022. godinu
Godišnje izvješće za 2021. godinu
Godišnje izvješće za 2020. godinu
Godišnje izvješće za 2019. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu
Godišnje izvješće za 2017. godinu
godišnje izvješće za 2016. godinu

STRUČNO VIJEĆE

Članovi

• Vera Gojković, dr. med., spec. hitne med., Predsjednica Stručnog vijeća,
• Jagoda Rukavina - Janiška, dr. med.,
• Josip Surća, dr. med.,
• Jurica Juričan, mag. med. techn.,
• Nikola Vršić, bacc. med. tech.,
• Željka Plantak, bacc. med. techn.,
• Sandra Knezić, dipl. oec.,
• Damir Tota, vozač.,
• Daniel Vinko, Voditelj Djelatnosti sanitetskog prijevoza.

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Članovi

• Josip Surća, dr. med. - iz redova doktora medicine Zavoda,
• Vanja Prgomelja, dr. med. – iz redova doktora medicine Zavoda,
• Petra Jezernik, dr. med. – iz redova doktora medicine Zavoda,
• Jurica Juričan, mag. med. techn. – iz redova medicinskih tehničara i medicinskih sestara Zavoda,
• Nikola Vršić, bacc. med. techn. – iz redova medicinskih tehničara i medicinskih sestara Zavoda.

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Članovi

• Željka Kotorac, dr. med., spec. hitne med.,
• Jagoda Rukavina Janiška, dr. med.,
• Klara Puzak, dr. med.,
• Dominik Lenčić, dr. med. i
• Andreja Knežević, mag. pharm.

ETIČKO POVJERENSTVO

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija sjednicama Upravnog vijeća omogućuje se prisustvovanje jedne osobe (slušanje sjednice bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i odlučivanju), na pisani i obrazloženi Zahtjev, koji se podnosi Upravi Zavoda, a o kojem odlučuje Upravno vijeće Zavoda.“