TIJELA ZAVODA


UPRAVNO VIJEĆE

Godišnje izvješće za 2019. Godinu
Godišnje izvješće za 2018. Godinu
Godišnje izvješće za 2017. Godinu
Godišnje izvješće za 2016. Godinu

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija sjednicama Upravnog vijeća omogućuje se prisustvovanje jedne osobe (slušanje sjednice bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i odlučivanju), na pisani i obrazloženi Zahtjev, koji se podnosi Upravi Zavoda, a o kojem odlučuje Upravno vijeće Zavoda.“

Promjena veličine fonta
Kontrast