Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.