Nakon dodjele ugovora za financiranje specijalizacija za medicinske sestre i tehničare u djelatnosti hitne medicine  sa specijalističkim usavršavanjem krenula  druga grupa specijalizanata
May 24, 2024
U sklopu specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva specijalizanti su sudjelovali na edukacijama, radionicama, a prenose iskustva i građanima.
June 18, 2024
Nakon dodjele ugovora za financiranje specijalizacija za medicinske sestre i tehničare u djelatnosti hitne medicine  sa specijalističkim usavršavanjem krenula  druga grupa specijalizanata
May 24, 2024
U sklopu specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva specijalizanti su sudjelovali na edukacijama, radionicama, a prenose iskustva i građanima.
June 18, 2024

[ PRVI LET – HHMS ]

[ PRVI LET - HHMS ]

Nakon što je uspostavljena civilna helikopterska hitna medicinska služba-HHMS obavljen je prvi
helikopterski prijevoz u Međimurskoj županiji.
Intervencija je odrađena nakon aktivacije protokola o međubolničkom prijevozu od strane Županijske
bolnice Čakovec, odličnom suradnjom svih aktera u izvršavanju protokola aktivacije tima hitne
helikopterske službe.
Koordinacijom i stručnošću svih službi obavljena je ova povijesna intervencija.
Nakon uspješno organiziranog prijevoza održan je sastanak djelatnika Zavoda za hitnu medicinu
Međimurske županije i Županijske bolnice Čakovec na kojem je izvršena analiza organizacije predmetnog
prijevoza te protokola za aktivaciju HHMS-a.

VIDEO:

SLIKE: