Potres 2016. – 1. Pokazna vježba žurnih službi Međimurske županije
May 12, 2016
Kako postupiti kod ugriza krpelja?
July 1, 2016
Potres 2016. – 1. Pokazna vježba žurnih službi Međimurske županije
May 12, 2016
Kako postupiti kod ugriza krpelja?
July 1, 2016

Prihvaćeni argumenti za širenje Mreže hitne medicine i na Mursko Središće

Mursko Središće dobiva Ispostavu hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije daje na znanje svim stanovnicima Međimurske županije da je 30. svibnja 2016. Ministar zdravlja na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu donio Novu Mrežu hitne medicine. Nakon provedene javne rasprave te dinamične i argumentirane akcije „Hitna je Međimurju bitna“, prihvaćeno je mišljenje struke hitne medicine i Murskom Središću je odobren dežuran takozvani T2 tim (medicinski tehničar i vozač). Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije je zadovoljan što je Ministar zdravlja prihvatio brojne argumente o potrebi zadržavanja dva dežurna tima hitne medicine za Čakovec odnosno širenje Mreže hitne medicine na pomurski, gornjo-međimurski kraj, osnivanjem Ispostave hitne medicine u Murskom Središću. Posebno se mora naglasiti još jednom nepodijeljena potpora svih stanovnika Međimurja i aktualne vlasti Županije (Osnivača Zavoda za hitnu medicinu), po prvi puta jedinstva gotovo svih stranačkih prvaka Međimurja, potpore Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurja, medija i brojnih drugih. Odobrenjem za formiranjem Ispostave hitne medicine u Murskom Središću je tek mali korak i potrebno je nastaviti aktivno raditi na osiguravanju financiranja liječnika za timove u Murskom Središću, dodatnih Ispostava za Štrigovu i Kotoribu odnosno Hitne helikopterske službe za sjeverne županije, čime bi se tek postigla ravnoteža Mreže u cijeloj Hrvatskoj, a sukladno visokim standardima koji su odobreni bogatim jadranskim županijama. Zavod za hitnu medicinu će u koordinaciji sa Županijom i Gradom Mursko Središće započeti postupke oko dobivanja prostora, opreme i formiranja odobrenih timova hitne medicine.


Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije