Sajam sigurnosti i prevencije 2023
September 26, 2023
POTPISAN UGOVOR  ZA  FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJE IZ HITNE MEDICINE ZA LIJEČNIKE
November 20, 2023
Sajam sigurnosti i prevencije 2023
September 26, 2023
POTPISAN UGOVOR  ZA  FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJE IZ HITNE MEDICINE ZA LIJEČNIKE
November 20, 2023

Ispostava Kotoriba uskoro započinje radom kroz cijeli tjedan – 24/7

Ispostava Kotoriba uskoro započinje radom kroz cijeli tjedan – 24/7

Novom Mrežom hitne medicine i sanitetskog prijevoza koja stupa na snagu s 16. studenim 2023. godine stanovnici Međimurske županije će kroz kraći vremenski period  imati dostupniju i kvalitetniju hitnu medicinsku skrb.

O  točnom datumu otvaranja Ispostave Kotoriba kroz 24 sata dnevno sedam dana u tjednu naknadno ćemo Vas obavijestiti, a objava nove Mreže je prvi korak  koji vodi  prema tome.

Za Međimursku županiju nova Mreža donijela je više pozitivnih promjena u odnosu na Mrežu iz 2016. godine:

  1. 1. Mrežom je predviđen rad Ispostave Zavoda u Kotoribi 24 sata dnevno sedam dana u tjednu (dakle Ispostava će raditi cijeli tjedan a ne samo vikendom kao do sada) i biti će financirana putem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Na ovaj način rasteretiti će se Međimurska županija koja je 4,5 godine financirala Ispostavu Zavoda u Kotoribi kao nadstandard u našoj županiji. I samo toj ustrajnosti možemo zahvaliti što je danas Ispostava Kotoriba danas ušla u Mrežu čime je Međimurska županija dobila dodatni tim hitne medicine i time zasigurno još bolje uvjete za pružanje hitne medicinske pomoći.

  1. Novom Mrežom predviđeno je i financiranje jednog tima u Murskom Središću putem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Taj tim također je financirala Međimurska županija od 2017. godine, dakle već 6,5 godina.

Želimo napomenuti da je Međimurska županija u proteklih 6,5 godina na ime jednog tima T2 u Murskom Središću i 2 tima T2 u Kotoribi izdvojila 850.000 eura (6.400.000 kuna).

  1. Mrežom je predviđeno i financiranje dvoje djelatnika u prijavno dojavnoj jedinici Djelatnosti sanitetskog prijevoza koji su već zaposleni na teret Zavoda.

Budući da Zavod sada Mrežom ima osigurano 10 timova T2, važno je za spomenuti da je trenutno 5 medicinskih tehničara Zavoda na specijalizaciji u djelatnosti hitne medicine, te da će uskoro na specijalizaciju krenuti  još  5 medicinskih tehničara Zavoda, čime ćemo u timovima T2 imati medicinske tehničare specijaliste sa još više kompetencija i samim time će timovi T2 moći pružati kvalitetniju hitnu medicinsku pomoć.

Zavodu sada predstoji zapošljavanje medicinskih tehničara, i u djelatnosti hitne medicine i u djelatnosti sanitetskog prijevoza, njihova edukacija i opremanje, kako bismo započeli s radom sukladno novoj Mreži hitne medicine.