logo-mini

Planovi Nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Preuzmi (Link)

PLAN NABAVE 2020. GODINA

Plan nabave roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2020. godinu –Preuzmi

I. Izmjene plana nabave za 2020. godinu – Preuzmi

PLAN NABAVE 2019. GODINA

Plan nabave  roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2019. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu – Preuzmi

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu – Preuzmi

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu – Preuzmi

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu – Preuzmi

PLAN NABAVE 2018. GODINA

Plan nabave  roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2018. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – Preuzmi

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – Preuzmi

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu – Preuzmi

PLAN NABAVE 2017. GODINA

Plan nabave  roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2017. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu – Preuzmi

 

PLAN NABAVE 2016. GODINA

Plan nabave  roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2017. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu – Preuzmi

 

PLAN NABAVE 2015. GODINA

Plan nabave roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2015. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

V. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

VI. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

VII. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu – Preuzmi

 

PLAN NABAVE 2014. GODINA

Plan nabave roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2014. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu – Preuzmi

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu – Preuzmi

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu – Preuzmi

 

 

PLAN NABAVE 2013. GODINA

Plan nabave roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2013. godinu – Preuzmi

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu – Preuzmi

 

 

PLAN NABAVE 2012. GODINA

Plan nabave roba, radova i usluga Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2012. godinu – Preuzmi