Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje
February 14, 2022
Brže, sigurnije i dostupnije – otvoren novi prilaz Županijskoj bolnici Čakovec i Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije
April 13, 2022
Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje
February 14, 2022
Brže, sigurnije i dostupnije – otvoren novi prilaz Županijskoj bolnici Čakovec i Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije
April 13, 2022

Održano prvo od mnogih najavljenih predavanja u sklopu projekta eUsavršavanje

Održano prvo od mnogih najavljenih predavanja u sklopu projekta eUsavršavanje

Nakon prošlotjednog predstavljanja Programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje) namijenjenog zdravstvenim radnicima izvanbolničke hitne medicinske službe održano je i prvo  online predavanje na kojem  su  u prostorijama za edukaciju  Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prisustvovali naši djelatnici.

Ispunjeni su svi preduvjeti,  instalirana moderna informatička oprema, educirani koordinatori, odlična priprema predavača, velika zainteresiranost polaznika predavanja i videokonferencijska povezanost  s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu  omogućava nam  brzu i dostupnu razmjenu znanja.

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje) u vrijednosti od gotovo 5 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njime će se u narednih 12 mjeseci educirati 700 liječnika te medicinskih sestara i tehničara izvanbolničkog HMS-a na daljinu. Projekt je započeo u ožujku 2021., a sredstva su dodijeljena u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020., pri čemu 85 % troškova sufinancira EU, a 15 % su nacionalna sredstva. Za vrijeme trajanja projekta održat će se 80 predavanja na 20 različitih tema koje su usko vezane za  djelokrug rada hitne medicinske službe  te nam  omogućiti stalan pristup novim znanjima, tehnikama i metodama rada.