Obavijest o aktivaciji hitne helikopterske medicinske službe
April 3, 2024
EDUKACIJA GRAĐANA U SKLOPU OBILJEŽAVANJA NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (HMS) 30. TRAVNJA
May 2, 2024
Obavijest o aktivaciji hitne helikopterske medicinske službe
April 3, 2024
EDUKACIJA GRAĐANA U SKLOPU OBILJEŽAVANJA NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (HMS) 30. TRAVNJA
May 2, 2024

Održana međužupanijska vježba spašavanja unesrećenih osoba u prevrtanju trupaca prilikom skidanja s teretnog vozila.

Danas je u Varaždinu održana zajednička međužupanijska vježba, koordinirano pružanje hitne
medicinske skrbi i osiguranje mjesta događaja kod unesrećenih osoba u prevrtanju trupaca prilikom
tehničke manipulacije skidanja s teretnog vozila.

Vježba je provedena u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, u suradnji
sa žurnim službama, pripadnicima Policijske uprave varaždinske, Javne vatrogasne postrojbe Varaždin, a
u pomoć susjednoj županiji pristigao je i naš tim T1 Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.

Cilj vježbe je bila pravovremena reakcija te adekvatno aktiviranje međužupanijskih resursa i zbrinjavanje
ozlijeđenih osoba djelovanjem hitne medicinske službe te ostalih žurnih službi.

Veseli nas što je međužupanijska suradnja prisutna već dugi niz godina, te se vide rezultati timskog rada
žurnih službi, uvježbanost i koordiniranost timova.

 

Zahvaljujemo se organizacijskom odboru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije na
ukazanom povjerenju i suradnji.