logo-mini

NOVI AUTOMATSKI DEFIBRILATOR NA PODRUČJU PRELOGA

NOVI AUTOMATSKI DEFIBRILATOR NA PODRUČJU PRELOGA

U sportskom centru DG SPORT Prelog je postavljen još jedan automatski vanjski defibrilator (popularni AVD). To je već četvrti takav uređaj na području Međimurja. Automatizirani uređaj, jednostavne aktivacije i direktno povezan sa dispečerom hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije može u iznenadnim situacijama određenih srčanih incidenata spasiti život. Rekreacijski centrar DG je hvale vrijedno prepoznao suvremene trendove i podigao svoju uslugu na eurospku razinu. U posljednjih nekoliko godina sve je intenzivnija potražnja za AVD-om na mjestima javnih okupljanja, sportskim terenima, šoping centrima. Kao Zavod za hitnu medicinu naše županije provodimo edukaciju i savjetovanje o mogućnostima nabavke AVD uređaja, provodimo edukaciju stanovništva i organiziramo usklađenost AVD mreže s timovima i dispečerom prijavno-dojavne jedinice Zavoda za hitnu medicinu, a sve s ciljem skraćenja vremena pomoći od iznenadnog događaja do hitne intervencije.

dg-5633 dg-6028 dg-5634 dg-5635