EDUKACIJA GRAĐANA U SKLOPU OBILJEŽAVANJA NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (HMS) 30. TRAVNJA
May 2, 2024
[ PRVI LET – HHMS ]
June 3, 2024
EDUKACIJA GRAĐANA U SKLOPU OBILJEŽAVANJA NACIONALNOG DANA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (HMS) 30. TRAVNJA
May 2, 2024
[ PRVI LET – HHMS ]
June 3, 2024

Nakon dodjele ugovora za financiranje specijalizacija za medicinske sestre i tehničare u djelatnosti hitne medicine  sa specijalističkim usavršavanjem krenula  druga grupa specijalizanata

Nakon dodjele ugovora za financiranje specijalizacija za medicinske
sestre i tehničare u djelatnosti hitne medicine sa specijalističkim
usavršavanjem krenula druga grupa specijalizanata
U sklopu programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) županijskim zavodima za hitnu
medicinu ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. je svečano uručio 17 ugovora za
specijalističko usavršavanje 111 prvostupnika sestrinstva ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura.
Ravnateljica Vladimira Križaj – Grabant, dipl.iur. preuzela je ugovor o specijalizaciji za Zavod za hitnu
medicinu Međimurske županije.
Krenulo se s provedbom specijalističkog usavršavanja za drugu grupu medicinskih sestara i tehničara u
djelatnosti hitne medicine, jedinstvenim projektom na razini cijele države.
Prva grupa specijalizanata je pred završetkom specijalizacije, druga je krenula, a najavljena je i treća
grupa polaznika kroz projekt „Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne
medicine“
Druga grupa od tri naša tehničara entuzijastično je krenula proširiti svoje znanje i vještine. Bit će
osposobljeni za samostalni rad na području pružanja kvalitetnije i sigurnije zdravstvene skrbi,
sveobuhvatniji pristup oboljelima i ozlijeđenima u skladu s najnovijim smjernicama, protokolima i
najboljom praksom u području hitne medicinske pomoći.
Tijekom godine djelatnici će se educirati u teorijskom i praktičnom obliku. Predavanja i pretkliničke
vježbe za naše djelatnike provodit će se na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru Varaždin u
suvremeno opremljenim kabinetima koji imaju simulacijsku i drugu opremu potrebnu za ovaj oblik
nastave.
Praktični oblik nastave odvijat će se u matičnom Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije gdje će
ih mentorirati i voditi specijaliste hitne medicine i liječnici s dugogodišnjim iskustvom u području hitne
medicine te u Županijskoj bolnici Čakovec u suradnji s vrhunskim specijalistima odjelnih djelatnosti.
Program specijalističkog usavršavanja na Sveučilištu Sjever provodi se za polaznike iz četiri Zavoda za
hitnu medicinu susjednih županija odnosno iz Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije,
Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Želimo im puno uspjeha u daljnjem obrazovanju.
Ukupna vrijednost projekta jednogodišnjeg specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara
izvanbolničkog HMS-a na području Republike Hrvatske iznosi 13,2 milijuna eura, a sredstva su osigurana
u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na temelju prikupljenih potreba za specijalističko

usavršavanje medicinskih sestara i tehničara iz županijskih zavoda za hitnu medicinu, planirano je
usavršavanje ukupno 375 prvostupnika sestrinstva izvanbolničkog HMS-a.