Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije dana 17. travnja 2021. godine obilježava 9. godišnjicu svog osnutka
April 16, 2021
NACIONALNI DAN HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (HMS) 30. TRAVNJA
April 30, 2021
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije dana 17. travnja 2021. godine obilježava 9. godišnjicu svog osnutka
April 16, 2021
NACIONALNI DAN HITNE MEDICINSKE SLUŽBE (HMS) 30. TRAVNJA
April 30, 2021

IZVANBOLNIČKA HITNA MEDICINSKA SLUŽBA

Naslovna

Uoči Nacionalnog dana hitne medicinske pomoći djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije izradili su edukacijske materijale za stanovnike Međimurske županije u kojem su obradili pojedina hitna stanja. Edukacijski materijal je prilagođen laicima kako bi mogli pomoći unesrećenom do dolaska hitne medicinske pomoći.Pristup osobi bez svjesti

Epileptički napad

Hipoglikemija

Epistaksa