Heroji iz HAIX-a prepoznali važnost hitne medicine i donirali Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije.
November 30, 2023
VOZNI PARK HITNE POMOĆI I SANITETSKOG PRIJEVOZA OD DANAS JE BOGATIJI ZA DVA NOVA SUVREMENA VOZILA
February 14, 2024
Heroji iz HAIX-a prepoznali važnost hitne medicine i donirali Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije.
November 30, 2023
VOZNI PARK HITNE POMOĆI I SANITETSKOG PRIJEVOZA OD DANAS JE BOGATIJI ZA DVA NOVA SUVREMENA VOZILA
February 14, 2024

Ispostava hitne u Kotoribi započinje s radom cijeli tjedan – 24 sata / 7 dana u tjednu

Novo radno vrijeme Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Kotoribi je 0-24,
sedam dana u tjednu, dakle Ispostava Kotoriba će raditi cijeli tjedan, a ne samo vikendom kao do
sada.

U smjeni će raditi jedan TIM 2 koji se sastoji od dva medicinska tehničara.

Budući da Zavod sada Mrežom hitne medicine ima osigurano 10 timova T2 (5 u Murskom Središću i 5
u Kotoribi), važno je za spomenuti da je trenutno 5 medicinskih tehničara Zavoda na specijalizaciji u
djelatnosti hitne medicine, te da će uskoro na specijalizaciju krenuti još medicinskih tehničara
Zavoda, čime ćemo u timovima T2 imati medicinske tehničare specijaliste sa još više kompetencija
koji će moći pružati kvalitetniju hitnu medicinsku pomoć.

Promjena radnog vremena i rad kroz cijeli tjedan rezultat je donošenja nove Mreže hitne medicine.
Za Međimursku županiju nova Mreža hitne medicine donijela je više pozitivnih promjena u odnosu na
Mrežu iz 2016. godine:

1. Mrežom je predviđen rad Ispostave Zavoda u Kotoribi 24 sata dnevno sedam dana u tjednu koja će
biti financirana putem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog
prijevoza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Na ovaj način rasteretiti će se Međimurska županija koja je 4,5 godine financirala Ispostavu Zavoda u
Kotoribi kao nadstandard u našoj županiji. I samo toj ustrajnosti možemo zahvaliti što je danas
Ispostava Kotoriba danas ušla u Mrežu čime je Međimurska županija dobila dodatni tim hitne
medicine i time zasigurno još bolje uvjete za pružanje hitne medicinske pomoći.

2. Novom Mrežom predviđeno je i financiranje jednog tima u Murskom Središću putem Ugovora o
provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza sa Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje. Taj tim također je financirala Međimurska županija od 2017. godine, dakle
već 6,5 godina.

3. Mrežom je predviđeno i financiranje dvoje djelatnika u prijavno dojavnoj jedinici djelatnosti
sanitetskog prijevoza i jedan tim T2 pripravnosti za hitne prijevoze koji će se oformiti i ugovoriti
naknadno kad se steknu uvjeti.

Otvaranje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Kotoribi 24/7 dižemo standard
na višu razinu jer je spašavanje i jednog života neprocjenjivo.

Ovim putem želimo zahvaliti svima koji su doprinijeli donošenju izmjene Mreže hitne medicine i
otvaranju Ispostave Kotoriba kojom je ostvaren viši standard te veća dostupnost hitne medicinske
pomoći na području Međimurske županije.