Stigla dva nova vozila za kvalitetniji sanitetski prijevoz
January 4, 2022
Održano prvo od mnogih najavljenih predavanja u sklopu projekta eUsavršavanje
February 25, 2022
Stigla dva nova vozila za kvalitetniji sanitetski prijevoz
January 4, 2022
Održano prvo od mnogih najavljenih predavanja u sklopu projekta eUsavršavanje
February 25, 2022

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

Zagreb, 14. veljače 2022.

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

S ciljem poboljšanja pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, Hrvatski zavod za hitnu medicinu 14. veljače 2022. godine predstavio je svoj projekt Cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeno: eUsavršavanje) namijenjen zdravstvenim radnicima izvanbolničke hitne medicinske službe. Projekt vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njegovo predstavljanje označilo je će početak edukacija na daljinu kroz koje će se u idućih 12 mjeseci educirati 700 liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara  HMS-a kroz tematska predavanja iz područja hitne medicine.

U sklopu projekta koji je započeo u ožujku 2021. godine nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema kojom je 21 županijski zavod za hitnu medicinu opremljen i  telekomunikacijski povezan s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje edukacija na daljinu. Dodatno je izgrađena i web platforma eUsavršavanje  koja će od sada, pa na dalje služiti kao centralno mjesto organizacije i provođenja edukacija na daljinu, kao i arhiviranja svih edukativnih materijala, što će osigurati održivost projekta te omogućiti kontinuitet edukacija i nakon njegovog završetka.

„Svima nama u zdravstvu cilj je omogućiti pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve naše građane, a preduvjet za to su educirani zdravstveni djelatnici čije cjeloživotno usavršavanje prati razvoj novih smjernica rada i medicinskih saznanja. Hitna medicinska služba ima jednu specifičnost, a to je velika fluktuacija zdravstvenih radnika. Njihovo kontinuirano usavršavanje je nužno, što je županijskim zavodima za hitnu medicinu kao poslodavcima financijski i organizacijski izazovno ispratiti. EUsavršavanjem smo omogućili prijenos predavanja s centralne lokacije na više lokacija slušača, pa će se istodobno moći educirati veliki broj zdravstvenih djelatnika u više županija. To će skratiti vrijeme koje inače potroše na višednevne klasične edukacije, utjecati na smanjenje troškova puta, a istodobno omogućiti brzu i dostupnu razmjenu znanja i novih informacija, što dodatno dobiva na važnosti u izazovnim vremenima poput ovih pandemijskih ili nekih budućih zdravstvenih, izjavila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

Projektom eUsavršavanje izgrađena je baza za daljnji razvoja e-Učenja u hitnoj medicinskoj službi  te se otvaraju mogućnosti telekonzultacija sa stručnjacima drugih grana medicine.