Podrška Zdravstvenog Doma Ljutomer
April 28, 2016
Potres 2016. – 1. Pokazna vježba žurnih službi Međimurske županije
May 12, 2016
Podrška Zdravstvenog Doma Ljutomer
April 28, 2016
Potres 2016. – 1. Pokazna vježba žurnih službi Međimurske županije
May 12, 2016

Hitna je bitna! Uspijelo se prikupiti 15.000 potpisa, hvala Vam

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije oglasio se priopćenjem u kojem navodi mišljenje stručnih i upravnih tijela svog Zavoda o Nacrtu Mreže hitne medicine, a u sklopu provedenog savjetovanja Ministarstva - eSavjetovanje.

 

2016-05-06_115308

Ujedno Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije izražava i neizmjernu zahvalnost svim stanovnicima Međimurja i šire, koji su, shvaćajući opravdanost argumentiranih činjenica i realnosti naše svakodnevice, s preko 15.000 potpisa (588.000 na nacionalnoj razini), a tijekom 15-ak dana spontane potpore „Hitna je Čakovcu i Međimurju bitna“, dodatno jasno potvrdili pouzdanost argumenata koje daje Zavod kao i potreba u ovom kraju - našem Međimurju.

13040955_1104153609645877_3742505420731714649_o

Isto je dostavljeno na sve relevantne upravne i stručne institucije sukladno odlukama i preporukama tijela Zavoda.

zhm hvala

Priopćenje Zavoda prenosimo u cijelosti:

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (nastavno Zavod) se protivi predloženoj Mreži hitne medicine, u djelu predložene Mreže hitne medicine kojom:

(1) se predviđa smanjenje broja timova u županijskom središtu Čakovcu na samo 5 timova T1.

(2) se ne predviđa ravnomjerna zdravstvena skrb hitne medicine za ruralna, izuzetno gusto naseljena, pogranična, teško dostupna ruralna podruĉja općina:
a. Štrigova, Gornji Mihaljevec, Sv. Martin, dio Sv. Jurja na Bregu i dio Selnice (oko 10.000 stanovnika) - potreba za dodatnih 5 - T2 tima u Štrigovi
b. D. Dubrava, Kotoriba, D. Vidovec, Sv. Marija i Goričan (oko 13.000 stanovnika) - potreba za dodatnih 5 - T2 tima u Goričanu

(3) se ne predviđa pojačanje hitne medicinske pomoći proširenjem Mreže u Međimurje za dodatne mobilne T1 timove za skrb o izuzetno zdravstveno-socijalno ugroženoj populaciji nacionalne manjine Roma (oko 10.000 stanovnika), koja čini u Međimurju oko 10% stanovnika i oko 50% svih Roma Republike Hrvatske (potrebno dodatnih 5 - T1 timova za ugroženu zajednicu nacionalne manjine).

(4) se ne predviđa ravnopravna zdravstvena skrb za stanovnike sjevernih županija Hrvatske u smislu hitne helikopterske službe, koja bi bila na raspolaganju građanima sjevera Hrvatske jednako kao i stanovnicima i/ili turistima na jadranskoj obali (potreba za 5 timova / 1 HHMS)

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije se slaže s djelom Nacrta Mreže hitne medicine:

(1) da se proširi hitna medicinska pomoć na Ispostavu Mursko Središće za 5 – T1 timova, isključivo kao proširenje Mreže hitne medicine u Međimurju.

(2) da se proširi hitna medicinska pomoć u potrebitim ruralnim, rubnim i teško dostupnim područjima Republike Hrvatske sukladno jasnim kriterijima.

Stručna i Upravna tijela Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, uvažavajući sve racionalizacije i reformske potrebe, a uvidom u detaljne topografske, demografske, socijalne i druge analize (dostupno na uvid u Zavodu), smatraju da je potrebno pristupiti ozbiljnoj reviziji navedenog Nacrta Mreže hitne medicine.

Dodatno, ista smatraju da je potrebno uvažiti slijedeće argumentacije:
- Čakovec je izuzetno urbano središte s konglomeracijom naselja (vidjeti statistiĉke podatke DZS 2011, Google Maps satelitsku snimku, izvid na terenu), a koje u radijusu od svega nekoliko kilometara ima preko 55.000 stanovnika i brojnu ugroženu zajednicu nacionalne manjine u svojim naseljima u blizini gradu Čakovcu

- Čakovec je središte Županije s izuzetnom dnevnom migracijom stanovništva: Županijska bolnica, Dom zdravlja, PU Međimurska, Sud, Centar za socijalnu skrb, 5 srednjih škola, 8 shopping centra, Glavni željeznički i Glavni autobusni kolodvor, Županija Međimurska, Grad Čakovec, 10 dječjih vrtića, 2 državna Doma za starije i nemoćne, neposredna blizina velikih romskih naselja, sportski centar Mladost sa stadionom i bazenima, sjedište dvije Župe, središte brojnih kulturno-umjetniĉkih događanja, turistička destinacija i još mnogo drugog...

- Čakovec je kao sjedište urbane i djela ruralne sredine Županije Međimurske, sukladno ciljevima prethodne reforme hitne medicine postigao zadano i dosegnuo standard zbrinjavanja u smislu intervencija u urbanoj sredini unutar 10 minuta i više od 80% intervencija u ruralnoj sredini unutar 20 min. Smatra se kako se narušavanjem postojeće organizacije, ukidanjem timova u Ĉakovcu, narušava dobro organizirani postojeći sustav.

- Kroz Međimurje prolazi autoput i državne ceste i postoji obveza države o zdravstvenoj skrbi na državnim cestama.

- Međimurje leži na dva hidro-akumulacijska jezera (Varaždinsko jezero i Jezero Dubrava) i dvije izrazito plavne rijeke s obilnim poplavama (vidjeti arhivu 2015., 2014. i ranijih godina)

- Međimurje obiluje s izrazito naseljenim i raštrkanim brežnim sjeverozapadnim krajem, koje ima bogatu vikend migraciju stanovnika, a tijekom godine je više mjeseci pod snježnim i ledenim pokrivaĉem, teško dostupnim zbog zaselaka i razbacanosti naselja uslijed prirodne konfiguracije terena.

- Međimurje je okruženo s 3 strane Slovenijom i Mađarskom, povezano je s maticom Republike Hrvatske samo s 5 mosta i ugroženo je svojim geostrateškim položajem poradi čega treba uložiti dodatne napore da se rasporede dodatni timovi hitne medicine i zaštiti stanovništvo.

- i brojni drugi argumenti iz svakodnevice.

I sukladno tome, je potpuno opravdano u jeku širenja Mreže hitne medicine u Republici Hrvatskoj proširiti hitnu medicinsku pomoć u Međimurju sa dodatnim timovima hitne medicine, ne narušavajući integritet Sjedišta Čakovec.

Mišljenje je da nije dobro ukidanje i narušavanje dobro organiziranog sustava hitne medicine, koji je u kratkom vremenu zadovoljio ciljeve prethodne reforme, obavlja nad-standard prijevoza STEMI infarkta u KB Dubrava u Zagreb, prevozi životno ugrožene pacijente za potrebe Županijske bolnice, postiže zavidne rezultate uspješnih reanimacija i obavlja sve druge zadatke koje organizacija suvremene hitne medicine postavlja pred isti.

12994431_1100027140058524_2830718105338081108_n

Unapređivanje razvijenog sustava u dijelovima Županije, gdje je ono još uvijek potrebno i nedostatno, smisleni je i ultimativni cilj svakog Povjerenstva za reformu, koje skrbi na jednaki način za sve građane. Plauzibilno racionalno i ekonomično promišljanje nacionalne Mreže hitne medicine u Republici Hrvatskoj ne bi trebalo biti temeljeno potrebama vrlo kratkotrajne turistižke sezonske migracije stanovništva Europe, a na način da isto u bitnome ograniĉava i umanjuje ustavna prava domicilnog stanovništva.

Hitna3