„HITNA JE MEĐIMURJU BITNA!“

EU
 
SAŽETAK PROJEKTA:
Projektom „HITNA je Međimurju BITNA!“ osigurava se specijalizacija 2 doktora medicine na području hitne medicine čime će se poboljšati pristup i povećati kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine na području Međimurske županije.

POVEZICE
Projektna prijava

Početna konferencija