Obavijest u vezi antigenskih testova za potrebe vjenčanja, organiziranih okupljanja i sličnih skupova
May 14, 2021
Vježba „Drava 2021“
October 28, 2021
Obavijest u vezi antigenskih testova za potrebe vjenčanja, organiziranih okupljanja i sličnih skupova
May 14, 2021
Vježba „Drava 2021“
October 28, 2021

Edukacije se nastavljaju

Zahvaljujemo Martini Jambrović dr. med. i Anji Barač dr. med. iz Sekcije mladih endokrinologa na odličnom predavanju i prenošenju znanja o hipo & hiperglikemiji u hitnoj medicinskoj službi održanog 26. listopada 2021. godine.