DONACIJE


Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u 2017. godini donirana su novčana sredstva u iznosu od 5.000 kn od tvrtke Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec, te 2.000 kuna od tvrtke Sobočan interijeri d.o.o. Mursko Središće. Donacije su namijenjene za nabavu medicinske opreme (tlakomjera i stetoskopa).


Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godini donirana su novčana sredstva u iznosu od 7.000 kn za potrebe edukacije i stručnog osposobljavanja djelatnika i zaštitne kacige izrađene prema Standardima hitne medicine - 20 komada. Zavodu je također donirana lutka za simulaciju, te informatička i komunikacijska oprema od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.


Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u 2015. godini donirana su slijedeća sredstva: invalidska kolica 5 komada i ekran za informiranje građana 1 komad