Zahvaljujemo svim donatorima koji su na bilo koji način pomogli Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije

Izvješče o primljenim donacijama

Donacije 2023. godine

DONACIJE U VRIJEME PANDEMIJE KORONAVIRUSOM

Zahvaljujemo svim donatorima koji su na bilo koji način pomogli Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije. Zaštita djelatnika Zavoda, a samim time i svih stanovnika Međimurske županije, pa i šire, naš je najveći prioritet i svaka pomoć u nabavci zaštitne opreme od velikog je značaja. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije u 2020. i 2021. godini primio je donacije antivirusne zaštitne opreme i financijska sredstva namijenjena za borbu protiv pandemije koronavirusa.

Donatori koji su prepoznali važnost potreba Zavoda u suzbijanju pandemije koronavirusa dajemo u nastavku:

Ecolab d.o.o., Zagreb
Medical Intertrade d.o.o., Sveta Nedelja
Eko Međimurje d.d., Šenkovec
Infenso d.o.o., Čakovec
36 d.o.o., Čakovec
Šestan-Busch d.o.o, Prelog
Medicpro d.o.o., Čakovec
Motoreni trgovina i servis d.o.o., Nedelišće
Hilding Anders d.o.o., Prelog
Lateks d.o.o., Laduč, Šenkovec
Ytres d.o.o., Donji Kneginec
INA – Industrija nafte d.d., Zagreb
Švenda Tarmann Chemie d.o.o., Čehovec
Udruga inovatora Hrvatske, Zagreb
HAIX, Mala Subotica
APOLLO HR d.o.o., Sveti Križ Začretje
MURAPLAST d.o.o., Kotoriba
Elektroničar d.o.o., Zagreb
Optika Briljant, Čakovec

Ovim putem zahvaljujemo i djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije koji su uz obavljanje svojih redovitih funkcija i poslova u Zavodu, osigurali i doprinijeli realizaciji donacija.Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u 2017. godini donirana su novčana sredstva u iznosu od 5.000 kn od tvrtke Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec, te 2.000 kuna od tvrtke Sobočan interijeri d.o.o. Mursko Središće. Donacije su namijenjene za nabavu medicinske opreme (tlakomjera i stetoskopa).Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u 2016. godini donirana su novčana sredstva u iznosu od 7.000 kn za potrebe edukacije i stručnog osposobljavanja djelatnika i zaštitne kacige izrađene prema Standardima hitne medicine - 20 komada. Zavodu je također donirana lutka za simulaciju, te informatička i komunikacijska oprema od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije u 2015. godini donirana su slijedeća sredstva: invalidska kolica 5 komada i ekran za informiranje građana 1 komad