Edukacija građana u sklopu obilježavanja nacionalnog dana hitne medicinske službe (HMS) 30. travnja
May 2, 2022
Aktivno sudjelovanje djelatnika na 6. kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
May 12, 2022
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije zahvaljuje se gradonačelniku grada Mursko Središće Draženu Srpaku i Gradu Mursko Središće na novčanoj donaciji, kojom je povodom 10. godišnjice Zavoda, kupljen uređaj za pročišćavanje, hlađenje i zagrijavanje vode.