Vježba „Drava 2021“
October 28, 2021
SANITETSKI PRIJEVOZ
November 11, 2021
Vježba „Drava 2021“
October 28, 2021
SANITETSKI PRIJEVOZ
November 11, 2021

DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA U SKLOPU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Dana 01. veljače 2021. godine Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (nastavno Zavod) preuzeo je Djelatnost sanitetskog prijevoza. U tu svrhu, Zavod je od Doma zdravlja Čakovec preuzeo 16 vozača i 8 medicinskih sestara/tehničara te 16 vozila za sanitetski prijevoz. Radi usklađenja s aktualnim pravilnicima, Zavod je dodatno zaposlio 8 medicinskih sestara/tehničara.

Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisano je da Međimurska županija ima 8 timova sanitetskog prijevoza, odnosno, 16 radnih timova. Budući da je taj broj zakonski određen, to je broj timova čije financiranje je osigurano od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. S obzirom na broj prijevoza koje moraju obaviti na dnevnoj razini (gustoća naseljenosti Međimurske županije), na vrstu prijevoza i geografski položaj Međimurske županije (udaljenost od zdravstvenih ustanova sekundarne i tercijarne razine u koje se pacijenti voze), Zavod svakako ima potrebu za širenjem ove djelatnosti te potrebu za povećanjem broja timova (povećanjem broja vozača, medicinskih sestri/tehničara i vozila za sanitetski prijevoz) s kojim prijedlogom će se obratiti nadležnim institucijama.

Preuzevši Djelatnost sanitetskog prijevoza, Zavod je putem sredstava koja je osigurala Međimurska županija uredio prostore za potrebe Djelatnosti sanitetskog prijevoza (bivši prostori Doma zdravlja Čakovec gdje se nalazila uprava, medicina rada i ambulante obiteljske medicine) te osigurao radnicima Zavoda potreban prostor za rad, a korisnicima sanitetskog prijevoza prostor za ugodan boravak (moderan, grijani/klimatizirani prostor, čekaonicu s ležajevima i sjedećim mjestima, sanitarni čvor, televizor, aparat s pićem i sl.).

Zavod je ujedno krenuo s edukacijama djelatnika u Djelatnosti sanitetskog prijevoza  o osnovnim mjerama odražavanja života uz upotrebu AVD-a, osigurao im novu radno zaštitnu odjeću (narančasto – plave boje prema aktualnim standardima), dodatno opremio vozila za sanitetski prijevoz medicinskom opremom te opremio radionicu za popravak istih. Trenutno je u tijeku i postupak javne nabave dva vozila za sanitetski prijevoz koji je pri kraju te vozila uskoro stižu u Zavod. Valja napomenuti da je veći dio vozila Djelatnosti sanitetskog prijevoza prilično dotrajali i da zahtijeva zamjenu novim vozilima, za što su potrebna znatna financijska sredstva. Zavod ima potrebu i za rekonstrukcijom prostora „voznog parka“, izgradnjom garaža u kojima bi smjestio vozila hitne medicinske pomoći (koja su opremljena visoko sofisticiranom medicinskom opremom kako ista ne bi bila pod utjecajem visokih temperatura ljeti i niskih temperatura zimi i izložena padalinama) te izgradnjom nadstrešnica za vozila za sanitetski prijevoz.

Što je to Djelatnost sanitetskog prijevoza?

Osim Djelatnosti hitne medicine Zavod sada obavlja i Djelatnost sanitetskog prijevoza. Djelatnost sanitetskog prijevoza je djelatnost koja se obavlja na razni primarne zdravstvene zaštite, a pravo na sanitetski prijevoz ostvaruju osobe koje su nepokretne, teško pokretne i kojima zbog prirode bolest nije preporučeno samostalno kretanje. Pacijenti se prevoze od kuće do zdravstvene ustanove ili obrnuto, odnosno, između dvije zdravstvene ustanove, na temelju naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje liječnik ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Sanitetski prijevozi mogu biti planirani (dijaliza, zakazani pregledi), hitni (na zahtjev liječnika) ili na osobni zahtjev (plaćeni prijevoz).

Kako ostvariti pravo na sanitetski prijevoz?

Da bi osoba ostvarila pravo na sanitetski prijevoz ista mora najprije od svog liječnika dobiti nalog za sanitetski prijevoz, a najavu potrebe za sanitetskim prijevozom može osim liječnika obaviti i sam pacijent, član obitelji ili druga ovlaštena osoba (pod uvjetom da je nalog već osiguran). Nalog za sanitetski prijevoz se osobno dostavlja na Prijavno – dojavnu jedinicu Djelatnosti sanitetskog prijevoza (ulaz kroz glavni ulaz u Županijsku bolnicu Čakovec i odmah lijevo), odnosno, prijevoz se može najaviti telefonskim putem (tel. broj 040 372 333) ili mailom (sanitet@zhm-mz.hr), ali u trenutku poziva ili slanja maila pacijent već mora imati osiguran nalog za sanitetski prijevoz. Prijevoz pacijenata se obavlja isključivo na temelju važećeg naloga, koji mora biti dostavljen Zavodu najmanje 24 sata prije vožnje pacijenta za destinacije na koje se prevoze pacijenti ili s kojih se pacijenti prevoze koje su udaljene do 150 km, a najmanje 48 sati prije vožnje za destinacije koje su udaljene preko 150 km.

Također, osobama koje trebaju sanitetski prijevoz, a ne mogu ostvariti pravo na nalog za sanitetski prijevoz, Zavod omogućava da koriste uslugu sanitetskog prijevoza na vlastiti zahtjev, koja usluga se plaća prema Cjeniku usluga sanitetskog prijevoza Zavoda. Za ovaj prijevoz potrebno je ispuniti zahtjev za sanitetski prijevoz koji se može pronaći na Internet stranicama Zavoda ili se može, po potrebi, dobiti u Prijavno - dojavnoj jedinici Djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Radno vrijeme Djelatnosti sanitetskog prijevoza

Redovno radno vrijeme Djelatnosti sanitetskog prijevoza je radnim danom (pon – pet) od 6,30 do 22,00 sata, a subotom od 6,30 sati do 19,00 sati, s time da je veći broj timova raspoređen u jutarnju smjenu kada ima najviše prijevoza.

Uz navedeno, u Djelatnosti sanitetskog prijevoza organizirana je pripravnost tima sanitetskog prijevoza svaki dan noću i tijekom vikenda i blagdana za potrebe iznenadnih i hitnih prijevoza. Za vrijeme pripravnosti djelatnici tima sanitetskog prijevoza ne borave u prostorima Zavoda, već se po potrebi za prijevozom kontaktiraju i dolaze od kuće. Stoga se opcija prijevoza u vrijeme pripravnosti treba koristiti racionalno i odgovorno.

Izazovi organizacije rada u Djelatnosti sanitetskog prijevoza

Organizacija rada u Djelatnosti sanitetskog prijevoza je specifična i izuzetno zahtjevna. Naime, informaciju o broju prijevoza koji se mora obaviti idući dan, Voditelj Djelatnosti sanitetskog prijevoza i dispečer saznaje samo dan ranije, odnosno, 48 sati ranije za prijevoze na destinacije udaljene više od 150 km. Taj broj često jako varira pa je vrlo teško predvidjeti potreban broj timova potrebnih za idući dan. Osim toga, broj potrebnih timova ovisi i o destinacijama na koje se pacijenti odvoze, jer nije isto pacijenta odvesti na lokaciju u Čakovec ili na lokaciju u Zagrebu (udaljenijom lokacijom se duljina samog prijevoza i odsutnost jednog tima sanitetskog prijevoza znatno odužuje). Osim navedenog, uz redovne prijevoze djelatnici Djelatnosti sanitetskog prijevoza prevoze i hitne prijevoze koji nisu najavljeni i zahtijevaju organizaciju tima za sanitetski prijevoz odmah. Ovakvi prijevozi često znače da o tom prijevozu ovisi nečiji život ili je pacijentu ozbiljno ugroženo zdravlje i tjelesni integritet zbog čega ne trpe nikakvu odgodu. Valja uzeti u obzir da je Djelatnost sanitetskog prijevoza od početka pandemije COVID 19 virusom odgovorna i za prijevoz pacijenta koji su pozitivni ili kod kojih postoji sumnja na zarazu, a osoba treba obaviti neodgodivu pretragu u zdravstvenoj ustanovi ili treba biti zaprimljena u bolnicu. Ovakvi prijevozi traju dulje jer  djelatnici trebaju obući potpunu zaštitnu odjeću (skafander, rukavice, nazuvke, masku, rukavice, vizir ili naočale…), a po završetku prijevoza vozilo se potpuno dezinficira.

Kako bi se svim korisnicima sanitetskog prijevoza pružila usluga sanitetskog prijevoza u optimalnom vremenu za sve korisnike i kako bi se timovi racionalno koristili, u vozilo se često smješta više korisnika koji se voze na destinacije na istoj ruti, ili pak korisnici koji obavljaju pretrage ili medicinske postupke u isto vrijeme.

 Zbog svega navedenog, ovim putem molimo korisnike usluga sanitetskog prijevoza za razumijevanje i strpljenje ako neki puta moraju pričekati na svoj prijevoz. Zavod ne može utjecati na organizaciju rada drugih zdravstvenih ustanova niti može predvidjeti komplikacije koje se događaju prilikom medicinskih postupaka pojedinih korisnika koji se prevoze sanitetskim prijevozom. Svi korisnici usluga sanitetskog prijevoza su osobe koje su nepokretne, teško pokretne i kojima zbog prirode bolest nije preporučeno samostalno kretanje, te se djelatnici Zavoda moraju pobrinuti za svakog od njih da na vrijeme stigne na svoje odredište i da se u što kraćem vremenu vrati na svoje polazište. Da bi razumjeli pozadinu organizacije svakog prijevoza, ne može se gledati pojedini prijevoz zasebno (kao što to pacijenti često čine), već sveukupna organizacija svih prijevoza koje djelatnici sanitetskog prijevoza obave u jednom danu.

Djelatnici u Djelatnosti sanitetskog prijevoza se zaista trude profesionalno i stručno odraditi svoj posao, te uz to ugoditi svim pacijentima, što nažalost nije uvijek moguće. Oni marljivo rade vrlo zahtjevan posao, prilagođavajući se iz minute u minutu novonastalim situacijama i svakom pacijentu pristupaju individualno sukladno njegovim potrebama. Stoga je apsolutno neprihvatljivo ponašanje pojedinaca koji se prema djelatnicima sanitetskog prijevoza ponašaju kao da  su „taksi služba“, zahtijevajući da se njihove potrebe stave ispred potreba svih drugih pacijenata, da se djelatnike sanitetskog prijevoza vrijeđa, naziva pogrdnim imenima, pa čak da im se i prijeti. Ukoliko postoji nezadovoljstvo pojedinog korisnika sanitetskog prijevoza molimo da se isti javi u upravu Zavoda kako bi dobio sve potrebne informacije te ćemo svakom rado pomoći i razjasniti situaciju.

Zavod ulaže maksimalne napore da organizira rad u Djelatnosti sanitetskog prijevoza optimalno, da svaki korisnik usluge sanitetskog prijevoza što brže i sigurnije stigne na svoje odredište i da se pri tome osjeća ugodno koliko to pojedina situacija dozvoljava. Kvaliteta rada u Djelatnosti sanitetskog prijevoza se konstantno poboljšava te se nadamo da će se u konačnici postići zadovoljstvo i djelatnika i korisnika usluga sanitetskog prijevoza.