logo-mini

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Da li se može dobiti lijekove na hitnoj kad moj doktor ne radi?

odgovor: Za vrijeme odsutnosti nadležnog liječnika iz obiteljske medicine, Dom zdravlja Čakovec organizira zamjenskog liječnika odnosno dežurnu ambulantu (Ulica Matice Hrvatske, Čakovec) u koju se pacijenti mogu obratiti prema rasporedu rada objavljenom na internetskoj stranici Doma zdravlja Čakovec (radnim i neradnim danom, odnosno Praznicima i Blagdanima).

2. Da li je za organizaciju većeg koncerta u dvorani potrebno osigurati medicinsko osiguranje na koncertu?

odgovor: Svako javno okupljanje i manifestacija je potencijalni rizik od mogućeg neželjenog ili iznenadnog događaja i zahtjeva medicinsko osiguranje građana tijekom događaja.

3. Gdje u Međimurju postoji uređaj za defibrilaciju?

odgovor: Uređaji za automatsku vanjsku defibrilaciju (AVD) se nalaze u Čakovcu i M. Središću odnosno posebno su istaknuti na našoj internetskoj stranici (naslovnica).

4. Što se dogodilo sa prostorom Hitne službe u Čakovcu, prostor je smanjen na minimum odnosno liječnike intervencije obavljaju se u čekaonici, kako je to moguće? (pitanje u emisiji Radio Parlament, Radio 1, 24. veljače 2016.)

odgovor: Zavodi za hitnu medicinu su prethodnom reformom izdvojeni iz Domova zdravlja i obavljaju medicinsku djelatnost hitne medicine, skrb za životno ugrožene pacijente odnosno one osobe kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život.
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije je 12. travnja 2012. godine u potpunosti ustrojen poštujući zakonske akte Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Tako da od 2011. godine u Zavodima za hitnu medicinu ne postoje ambulante niti čekaonice (Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine NN 42/11 odnosno http://www.hzhm.hr/pravni-propisi/pravilnici/), a pregledi osiguranika izvan redovnog radnog vremena nadležnog liječnika obiteljske medicine se obavljaju za osiguranike prema posebnom rasporedu Doma zdravlja u dežurnoj ambulanti Doma zdravlja. Rasporedi se redovno oglašavaju u javnim medijima. Medicinski djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije visoko cijene svoj poziv i maksimalno se trude, sukladno medicinskoj etici i deontologiji, pomagati i služiti svojim sugrađanima. Tako od 2012. godine, iako Zakon ne predviđa ambulantu i čekaonicu već kontakt pacijenta s prijavno-dojavnom jedinicom isključivo putem broja 194, djelatnici Zavoda u svakoj prilici naprave i pregled, kad god je to objektivno moguće. Ukoliko cijenjeni slušatelj/ica imaju saznanja o nekoj specifičnoj i možebitno neobičnoj situaciji, moli se da se obrate Zavodu u neposrednom kontaktu i s preciznim podatcima kako bi zajedno dodatno unaprijedili zdravstveni sustav naše Županije.