Pokreni srce – Spasi život
May 4, 2015
Pokreni srce – Spasi život
May 4, 2015

194 – novi broj hitne medicinske službe

Obavijest: 194 – broj hitne medicinske službe

Od 27. siječnja 2014. godine prestaje se s korištenjem broja 94 kao broja za hitnu medicinsku službu i počinje se koristiti isključivo broj 194. Građani će od 27. siječnja 2014. hitnu medicinsku službu moći dobiti isključivo na telefonski broj 194. Implementacija broja 194 izvršena je 16. siječnja 2012. godine. Od navedenog datuma pa do 14. siječnja 2013. brojevi 94 i 194 koristili su se paralelno, dok su od 14. siječnja 2013. građani putem govorne poruke upozoreni da se broj 94 više ne koristi te da za kontaktiranje Hitne medicinske službe moraju nazvati broj 194. Od dana 27. siječnja 2013. broj 94 u potpunosti se gasi, uključujući i govornu poruku koja je upućivala građane da je broj 94 neaktivan i da je usluga hitne medicinske službe dostupna na broju 194 te ostaje aktivan samo broj 194.