logo-mini

ZAVRŠENA INTERNA RADIONICA DJELATNIKA IHMS-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ “EPALS-a”

ZAVRŠENA INTERNA RADIONICA DJELATNIKA IHMS-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ “EPALS-a”

U svrhu poboljšanja kvalitete rada djelatnika izvanbolničke hitne medicinske službe Međimurske županije, održala se interna radionica sa temom “naprednog održavanja života djece”. Radionica se sastojala od teoretskog i praktičnog djela koji se provodio u 10 manjih grupa djelatnika.
U prvom dijelu edukacije djelatnicima su kroz predavanja ponovljena teoretska znanja, a nakon usvojenog teoretskog dijela uvježbane su vještine na realnim scenarijima iz postupaka naprednog održavanja života djece.
Intencija Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije je da se na ovakav i slične načine podigne kvaliteta zdravstvene zaštite hitne medicine naše županije.

Radionice su održane u organizaciji djelatnika ZZHM Međimurkse županije: Lucija Hranilović, dr. med., Goran Madžar, dr. med., Nikola Vršić, bacc.med. techn., Tomislav Braniša, med. techn.