logo-mini

Javne Nabave

JAVNA I BAGATELNA NABAVA

Obavijest o javnoj nabavi

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi …

Preuzmi (Link)